Icon Close

Seagen er nu en del af Pfizer!  Besøg venligst Pfizer.com for mere information.

Seagens europæiske privatlivspolitik

Ikrafttrædelsesdato: November 12, 2021

Denne privatlivspolitik beskriver Seagen Inc.'s og dets associerede selskabers privatlivspraksis i Europa (samlet benævnt "Seagen", "vi", "os" eller "vores") med hensyn til de typer af personlige oplysninger og andre oplysninger, vi indsamler fra og om dig, når du interagerer med os eller bruger vores websteder, apps eller andre tjenester som beskrevet i denne politik (samlet benævnt "tjenesterne"), samt hvordan vi bruger, opbevarer og deler de indsamlede oplysninger. Denne politik gælder for Seagens associerede selskabers websteder, som linker til den. Med henblik på persondataforordningen (EU) 2016/679 er Seagen B.V. i Schiphol, Holland, den dataansvarlige.


Oplysninger, som vi indsamler

Vi indsamler personlige oplysninger og andre oplysninger fra og om enkeltpersoner, der interagerer med os og bruger vores tjenester. Vi indsamler visse oplysninger automatisk gennem enkeltpersoners brug af vores websteder, vi indsamler oplysninger, som enkeltpersoner frivilligt giver os, og vi indsamler oplysninger om enkeltpersoner fra tredjepartskilder. De indsamlede oplysninger og måden, vi bruger og deler dem på, afhænger af, hvordan enkeltpersonerne interagerer med os og vores tjenester, og formålet, de indsamles til. Vi kan kombinere de oplysninger, som vi indsamler fra enkeltpersoner, med oplysninger, som vi modtager fra tredjepartskilder.

Typer af indsamlede oplysninger

Følgende beskriver kategorierne af personlige oplysninger samt nogle eksempler på typer af oplysninger inden for hver kategori, som vi kan indsamle på tværs af de forskellige måder, enkeltpersoner interagerer med os eller bruger vores tjenester på, herunder som sundhedsfaglige, enkeltpersoner, der bruger eller indsender oplysninger om vores produkter eller tjenester, deltagere i kliniske forsøg (som også vil modtage og blive bedt om at give samtykke til et meget mere detaljeret dokument med samtykke til oplysninger, inden de deltager i et klinisk forsøg), jobansøgere, der er interesserede i en karriere hos Seagen, samt besøgende på webstedet.

Kontaktoplysninger: E-mailadresse, postadresse, telefonnummer, andre oplysninger, der gør det muligt for os at kontakte personer direkte.

Identifikatorer: Et ægte navn, dæknavn, unik personlig identifikator, online-identifikator, brugernavn, IP-adresse, kontonavn, kørekort eller andet offentligt udstedt identifikationsnummer, pasnummer.

Demografiske oplysninger: Alder, herkomst, national oprindelse, statsborgerskab, religion eller tro, civilstand, fysisk eller psykisk handicap, køn (herunder kønsidentitet, kønsudtrykkelse, graviditet eller fødsel og relaterede helbredstilstande).

Helbredsoplysninger: Helbredsforhold og medicinsk behandling, oplysninger om sundhedsforsikring, fysiske egenskaber eller beskrivelse, genetiske oplysninger (herunder familiære genetiske oplysninger).

Biometriske oplysninger: Aktivitetsmønstre, der bruges til at udtrække en skabelon eller anden identifikator eller identificerende oplysninger, såsom fingeraftryk, ansigtsaftryk og stemmeaftryk, iris- eller nethindescanninger, tasteanslag, gang eller andre fysiske mønstre, samt søvn-, helbreds- eller motionsoplysninger, som muliggør eller bekræfter en enkeltpersons unikke identifikation.

Kommunikationsindhold: Oplysninger, som enkeltpersoner offentliggør på vores websted eller sociale mediesider, og oplysninger, der gives gennem kommunikation med os.

Faglige eller ansættelsesrelaterede oplysninger: Nuværende eller tidligere jobhistorik, løn, færdigheder, CV’er, uddannelsesoptegnelser, identifikationsdokumenter, arbejdstilladelser.

Tekniske oplysninger og internet- eller anden lignende netværksaktivitet: Enhedsoplysninger, browseroplysninger, browserhistorik, søgehistorik, oplysninger om enkeltpersonens interaktion med et websted, en applikation eller en annonce.

Geoplaceringsoplysninger, herunder nøjagtige geoplaceringsoplysninger: Fysisk placering.

Sensoriske data: Audio-, visuelle, termiske, olfaktoriske eller lignende oplysninger.

Konklusioner fra andre personlige oplysninger: Profiler, der afspejler en enkeltpersons præferencer, karakteristika, psykologiske tendenser, dispositioner, adfærd, holdninger, intelligens, evner og anlæg

Klik på kategorien af enkeltpersoner eller typen af aktiviteter nedenfor for at læse mere om den specifikke type af oplysninger, vi kan indsamle, og formålene med og retsgrundlagene for indsamlingen af oplysninger vedrørende sådanne kategorier af enkeltpersoner og aktiviteter.

Sundhedsfaglige

+

Seagen behandler og opbevarer elektronisk følgende kategorier af personlige oplysninger relateret til dine faglige aktiviteter i sit CRM-system (Customer Relations Management [håndtering af kunderelationer]) og andre systemer: personlige oplysninger (f.eks. navn, køn, CVR-nummer), kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer/-numre, land), faglige kvalifikationer, institut og andre faglige tilhørsforhold (f.eks. afdeling, funktion, speciale), oplysninger om dine faglige præstationer og aktiviteter (f.eks. udgivelser, eventuel forskning, du måtte have udført, om du behandler visse sygdomme og dine behandlingspræferencer), medlemskaber (f.eks. bestyrelser, udvalg), meninger om os, vores produkter og tjenester.

Seagen kan også behandle oplysninger såsom dit/dine ekspertiseområde(r), faglige kvalifikationer, aktiviteter, færdigheder, præferencer og faglige interesser. Seagen kan indhente disse oplysninger fra offentlige kilder eller datamæglere, såsom IQVIA.

Du kan finde flere oplysninger om landespecifikke erklæringer om gennemsigtighed ved at besøge dette link.

Formål med indsamling og hvordan vi bruger dine oplysninger som sundhedsfaglig. Vi behandler dine oplysninger for at vurdere din interesse i vores produkter og aktiviteter, for at dele videnskabelige oplysninger om behandlingsområde(r) og produkter, der kan være af interesse for dig, for at planlægge og invitere dig til videnskabelige møder og begivenheder baseret på behandlingsområdet/-områderne af din interesse, for at føre optegnelser over vores interaktioner med dig, for at oprette statistikker og forsøgstendenser. Alt afhængigt af din rolle kan vi være nødt til at behandle dine oplysninger for at sikre, at behandlingsadgangen er sikret i henhold til institutionens specifikke kriterier.

Retsgrundlag for behandling af sundhedsfagliges oplysninger. Behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på vores legitime interesse i at kontakte dig som beskrevet ovenfor, etablere et forhold til dig og holde styr på vores interaktioner med dig. Når det er nødvendigt, vil vi også indhente dit samtykke: f.eks. til visse direkte markedsføringsaktiviteter via e-mail eller telefon. Hvis du er en sundhedsfaglig fra Italien, vil vi indhente dit samtykke til alle formål frem for kun til markedsføringskommunikation.

Opbevaring af sundhedsfagliges oplysninger. Seagen gennemgår indholdet af dets databaser med jævne mellemrum for at sikre, at alle oplysninger, der er registreret deri, er opdaterede og stadig af interesse. I de fleste tilfælde vil dine personlige oplysninger som sundhedsfaglig ikke blive opbevaret i mere end fem år efter vores sidste interaktion, hvis vi ikke har yderligere interaktioner. I situationer, hvor vi kan have længere opbevaringsforpligtelser på grund af juridiske eller forskriftsmæssige krav, opbevarer vi dine personlige oplysninger som angivet nedenfor i det generelle afsnit "Dataopbevaring".

Dine rettigheder som sundhedsfaglig. Du har de rettigheder, der er angivet nedenfor i afsnittet "Dine privatlivsrettigheder" i denne privatlivsspolitik. Bemærk venligst, at du kan indgive en klage til den tilsynsførende databeskyttelsesmyndighed i dit land, hvis du har bekymringer om Seagens behandling af dine oplysninger, som angivet nedenfor i afsnittet "Dine privatlivsrettigheder".

Europæiske medicinske oplysninger og meddelelse om produktsikkerhed

+

Når en sundhedsfaglig eller andre enkeltpersoner giver os oplysninger om vores produkter, som vi er forpligtede til at indberette i henhold til gældende love og forskrifter, behandler og opbevarer Seagen elektronisk følgende kategorier af personlige oplysninger i dets systemer: personlige oplysninger (f.eks. navn, køn, fødselsdato), kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer/-numre, land), faglige kvalifikationer, institut og andre faglige tilhørsforhold (f.eks. afdeling, funktion, speciale). Hvis du kontakter os for at bede om oplysninger om vores produkter eller for at indberette en bivirkning, kan vi også indsamle oplysninger om helbredet eller andre følsomme oplysninger om den patient, der bruger vores produkt.

Formål med indsamling og hvordan vi bruger dine oplysninger. Disse oplysninger behandles kun, når det er relevant og nødvendigt for at dokumentere en potentiel bivirkning korrekt og med henblik på at opfylde vores lægemiddelovervågning, sikkerhed og eventuelle andre juridiske krav.

I tilfælde af en medicinsk forespørgsel kan dine personlige oplysninger bruges til at besvare din forespørgsel, følge op på den pågældende anmodning, svare på din anmodning, sende det anmodede materiale og opbevare oplysningerne i en database med medicinske oplysninger til reference.

I tilfælde af en indberetning om en bivirkning kan vi bruge personlige oplysninger til at kontakte personer, der kontakter os, for at følge op og, om nødvendigt, indhente yderligere oplysninger, give oplysninger til tilsynsorganer og -myndigheder og opbevare oplysningerne i en medicinsk informationsdatabase til reference.

I tilfælde af meddelelser om vores produkter vil oplysningerne kun blive brugt til det pågældende formål (f.eks. evaluering, klassificering og vurdering af produktklagen, til at følge op på sådanne anmodninger og til at vedligeholde oplysningerne i en database med produktklager til reference).

Retsgrundlag for behandling. Behandlingen af dine personlige oplysninger vil være baseret på vores hensigt om og forpligtelse til at sikre høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for lægemidler. Behandlingen kan også være baseret på dit samtykke til nævnte behandling.

Deling af oplysninger. Det kan også være nødvendigt for Seagen at dele dine oplysninger med tjenesteudbydere (f.eks. callcentre for medicinske oplysninger). I tilfælde, hvor der indberettes en bivirkning, deler vi oplysninger med sundhedsmyndighederne (såsom Det Europæiske Lægemiddelagentur) for at give dem mulighed for at evaluere bivirkninger og gøre en indsats for at forebygge lignende hændelser i fremtiden. Vi kan også dele oplysninger som angivet nedenfor i afsnittet "Deling eller videregivelse af dine oplysninger".

Opbevaring af oplysninger fra forespørgsler om medicinske oplysninger og produktsikkerhedsrapporter. I overensstemmelse med loven skal lægemiddelvirksomheder, som indehavere af markedsføringstilladelser for produkter, opbevare alle produktrelaterede dokumenter i mindst dén periode, hvor markedsføringstilladelsen gælder, plus ti år efter dens udløb. Derfor vil personlige oplysninger relateret til sikkerheden af vores produkter blive opbevaret i denne periode.

Ved forespørgsler om medicinske oplysninger og produktklager vil personlige oplysninger normalt blive opbevaret i højst fem år fra indsamlingstidspunktet. I situationer, hvor vi kan have længere opbevaringsforpligtelser på grund af andre juridiske eller forskriftsmæssige forpligtelser, opbevarer vi personlige oplysninger som angivet nedenfor i det generelle afsnit "Dataopbevaring".

Dine rettigheder. Du har de privatlivsrettigheder, der er angivet nedenfor i afsnittet "Dine privatlivsrettigheder" i denne privatlivspolitik. Bemærk venligst, at vi af juridiske årsager ikke kan slette oplysninger, der er indsamlet som en del af en indberetning om en bivirkning, medmindre de er unøjagtige. Du kan indgive en klage til dit lands databeskyttelsesmyndighed, hvis du har bekymringer om Seagans behandling af dine oplysninger, som angivet nedenfor i afsnittet "Dine privatlivsrettigheder".

Jobansøgere

+

Seagen behandler de personlige oplysninger, du har indsendt som svar på en jobansøgning eller spontant for at evaluere din egnethed til en rolle i vores organisation. Disse oplysninger kan omfatte dit CV, din adresse, dine identifikationsdokumenter, arbejdstilladelser, uddannelsesoptegnelser, erfaringer, færdigheder og din arbejdshistorik. Hvis du er blandt favoritterne til en stilling, kan det være påkrævet, at vi behandler mere detaljerede personlige oplysninger. Vi underretter dig i overensstemmelse hermed og overholder gældende love med hensyn til sådanne oplysninger.

Retsgrundlag for behandling af oplysninger. Vi har en legitim interesse i at behandle dine personlige oplysninger for at vurdere din kvalifikation og egnethed til en rolle i vores organisation.

Opbevaring af jobansøgeres personlige oplysninger. Seagen gennemgår indholdet af dets databaser med jævne mellemrum for at sikre, at alle oplysninger, der er registreret deri, er opdaterede og stadig af interesse. I de fleste tilfælde vil dine personlige oplysninger som sundhedsfaglig ikke blive opbevaret længere end fem år efter vores sidste interaktion, hvis vi ikke har yderligere interaktioner. I situationer, hvor vi kan have længere opbevaringsforpligtelser på grund af juridiske eller forskriftsmæssige krav, opbevarer vi dine personlige oplysninger som angivet nedenfor i det generelle afsnit "Dataopbevaring".

Dine rettigheder som jobansøger. Du har de rettigheder, der er angivet nedenfor i afsnittet "Dine privatlivsrettigheder" i denne privatlivspolitik. Du kan indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i dit land, hvis du har bekymringer om Seagans behandling af dine oplysninger, som angivet nedenfor i afsnittet "Dine privatlivsrettigheder".

Oplysninger, der indsamles automatisk via vores websteder

Alt afhængigt af de cookieindstillinger, du vælger, når du besøger vores websteder eller bruger vores tjenester, kan vi bruge cookies og andre teknologier til automatisk at indsamle visse tekniske oplysninger, herunder din netværksaktivitet, såsom dine enhedsoplysninger, oplysninger om det netværk, du bruger til at få adgang til tjenesterne, browsertype og -version, dine aktiviteter, mens du bruger tjenesterne, andre websteder eller tjenester, du tidligere har besøgt, og indhold, du ser eller klikker på, samt andre oplysninger, såsom dine identifikatorer (f.eks. din IP-adresse) og dine generelle geoplaceringsoplysninger. Vi bruger disse oplysninger til at forstå og analysere tendenser, administrere tjenesterne, lære om brugeradfærd og indsamle demografiske oplysninger om vores brugere som helhed. For flere oplysninger om, hvordan vi og vores analyse- og andre tjenesteudbydere bruger cookies og andre teknologier til at indsamle oplysninger, når du besøger vores websteder, henvises til afsnittet "Brug af cookies og andre teknologier" nedenfor.

Oplysninger, der gives frivilligt

Vi indsamler oplysninger, der gives frivilligt af personer, når de interagerer med os (såsom personligt, telefonisk og via tjenesterne). F.eks. indsamler vi oplysninger, der gives af:

 • Sundhedsfagligt personale, der interagerer med os gennem en række aktiviteter, såsom møder, salgsbesøg, videnskabelige udvekslinger, rådgivende udvalg, konsulentaftaler, markedsundersøgelser, udstillinger, præsentationer, konferencer eller i vores kliniske forsøg
 • Patienter eller omsorgsgivere, der forespørger om vores programmer eller tilmelder sig lokalt (som tilladt ved gældende lov)
 • Personer, der indberetter en bivirkning eller indgiver en produktklage
 • Jobansøgere, der forespørger om eller ansøger om et job
 • Investorer, der kontakter os eller besøger vores websteder
 • Personer, der anmoder om oplysninger om vores produkter og programmer
 • Tjenesteudbydere og forretningspartnere, som vi har relationer til
 • Andre personer, der interagerer med os i løbet af vores forretning

Oplysninger fra andre kilder

Alt afhængigt af interaktionen eller den potentielle interaktion, vi måtte have med dig, kan vi indhente forskellige typer af oplysninger om dig fra en række forskellige kilder, herunder:

 • Sundhedsorganisationer
 • Sundhedsfaglige personer
 • Fagforeninger
 • Forretningspartnere
 • Forsknings- og udviklingspartnere
 • Kliniske forsøgspartnere
 • Kontraherende forskningsorganisationer
 • Patienter
 • Omsorgspersoner eller værger
 • Klinisk forsøg/forsøgspersonale
 • Datamæglere
 • Tjenesteudbydere

Her er nogle eksempler på, hvordan og hvorfor vi kan indhente personlige oplysninger fra tredjepartskilder:

 • Vi kan indhente personlige oplysninger om jobansøgere eller andre, som vi kan gøre forretning med, ved at indhente deres samtykke, hvor det er påkrævet, og udføre referencetjek eller baggrundsscreening.
 • Vi indsamler personlige oplysninger om patienter fra sundhedsfaglige og omsorgspersoner. F.eks. i forbindelse med indberetning af bivirkninger.
 • I vores kliniske forsøg deler centrenes forsøgsansvarlige læger pseudonymiserede personlige oplysninger om kliniske forsøgspersoner med os og tjenesteudbydere (f.eks. laboratorier, der behandler biologiske prøver, leverandører, der leverer randomiseringstjenester til forsøgspersoner og forsøgsforsyninger) for at udføre forsøgene.
 • Vi køber oplysninger for at forstå attributter om sundhedsfaglige, såsom geografi, demografi, behov, specialer, tilknytning, produktbrug og holdninger.

Formål med indsamling og hvordan vi bruger dine oplysninger

Vi bruger personlige oplysninger på forskellige måder til at drive vores forretning og forfølge vores forretningsmæssige interesser. Vi bruger de personlige oplysninger, vi indsamler, til at:

 • Registrere og bekræfte brugere af tjenesterne
 • Kommunikere med dig til markedsføringsformål og ikke-kommercielle formål
 • Svare på anmodninger og forespørgsler
 • Behandle jobansøgninger og administrere ansættelsesforholdet
 • Administrere vores programmer og behandle tilmeldinger
 • Udføre kliniske forsøg
 • Udføre forskning og udvikling
 • Levere produkter og tjenester
 • Forbedre vores produkter og tjenester
 • Yde kundeservice
 • Give og indsamle oplysninger om sygdomstilstande, udvikling inden for vores terapeutiske områder og vores produkter og mærker
 • Administrere undersøgelser
 • Udføre analyser
 • Administrere tjenesterne, analysere tendenser og indsamle demografiske oplysninger om brugere
 • Få indsigt i vores produkter, udvikling, strategiske planlægning og uopfyldte medicinske behov
 • Opretholde systemsikkerhed
 • Indgå aftaler og håndhæve kontraktmæssige rettigheder og forpligtelser
 • Overholde love og opfylde forskriftsmæssige forpligtelser (f.eks. indberette bivirkninger, behandle produktklager)
 • Beskytte vores rettigheder og andres rettigheder

Retsgrundlag for behandling af oplysninger.

Ud over de specifikke retsgrundlag, der er angivet i de specialiserede afsnit af denne privatlivspolitik, omfatter de gældende retsgrundlag, som vi påberåber os for at behandle dine personlige oplysninger til de specifikke formål, der er angivet i afsnittet "Formål med indsamling" ovenfor, følgende:

 • Vores legitime forretningsmæssige interesser. F.eks. for at opretholde systemsikkerhed, kommunikere med dig på din anmodning, opfylde dine anmodninger om oplysninger og tjenester, udføre undersøgelser, forbedre vores produkter og tjenester og beskytte vores rettigheder og andres rettigheder.
 • Opfyldelse af en kontrakt med dig. F.eks. når du tilmelder dig et program eller en tjeneste.
 • Overholdelse af love.F.eks. for at overholde juridiske og forskriftsmæssige krav eller svare på en retskendelse eller en juridisk anmodning.
 • Samtykke. Vi indhenter dit samtykke, hvis vi behandler dine personlige oplysninger, og ingen af de andre retsgrundlag, der er angivet ovenfor, gælder for en sådan behandling, herunder for behandlingsaktiviteter gennem vores websted, hvor vi er juridisk forpligtede til at indhente samtykke forud for behandling, til markedsføringsmeddelelser, hvor vi kan indsamle følsomme oplysninger om dig, eller hvor du tilmelder dig en tjeneste, som vi leverer, der ville kræve, at vi indhenter dit samtykke. Hvis vi påberåber os samtykke til at behandle dine personlige oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage som angivet nedenfor i afsnittet "Dine privatlivsrettigheder".

Brug af cookies og andre teknologier

Vi og vores analyseudbydere bruger "cookies" og andre teknologier såsom GIF-filer eller web-beacons. Cookies er identifikatorer, der muliggør interaktionen mellem din computer eller enhed og tjenesterne. Forskellige typer af cookies, såsom sessions- og vedvarende cookies, bruges til forskellige formål. Vi og vores analyseudbydere kan bruge cookies eller andre teknologier til at formidle navigation på webstedet, personliggøre din oplevelse, udføre analyser og huske dine oplysninger, når du bruger tjenesterne. Oplysninger, der indsamles via cookies og andre teknologier, kan omfatte din IP-adresse, geoplaceringsoplysninger, enhedsoplysninger, browsingaktivitet og henvisninger til søgemaskiner. Du kan administrere indsamlingen af placeringsoplysninger ved hjælp af din enheds indstilling og kontroller. Venligst se vores Cookies Policy for at læse mere om cookies, og hvordan du kan ændre dine præferencer.

Deling eller videregivelse af dine oplysninger

Vi kan dele eller videregive personlige oplysninger for at udføre vores forretning og forfølge vores forretningsmæssige interesser (se "Sådan bruger vi dine oplysninger" ovenfor). F.eks:

 • Dine personlige oplysninger kan blive delt blandt Seagens europæiske associerede selskaber og vores andre associerede selskaber uden for Europa, som hjælper os med at levere vores tjenester og udføre vores forretning.
 • Vi videregiver personlige oplysninger til sundhedsfaglige, tredjeparter (forretningspartnere) og embedsmænd (f.eks. retshåndhævende myndigheder, domstolene, tilsynsmyndigheder).
 • Vi videregiver personlige oplysninger til tjenesteudbydere, leverandører, kontrahenter og associerede selskaber for at udføre vores forretning, levere produkter og tjenester, svare på anmodninger, som du fremsætter, kommunikere med dig, udføre markedsundersøgelser og markedsføringsaktiviteter, og give oplysninger om produkter samt sygdoms- og helbredsrelaterede emner af interesse.
 • Vi deler pseudonymiserede personlige oplysninger fra kliniske forsøg med forsknings- og udviklingspartnere og konsulenter for at hjælpe med at udføre og planlægge vores kliniske forsøg og produkter.
 • Vi deler også kliniske forsøgsdata med offentlige myndigheder for at opfylde forskriftsmæssige krav.
 • Vi deler personlige oplysninger, der gives af jobansøgere, med tredjeparts rekrutteringsbureauer og -platforme, der udfører tjenester på vores vegne.
 • Vi videregiver personlige oplysninger, hvis vi med rimelighed mener, at vi er forpligtede til at gøre det ved lov, forskrifter eller anden offentlig myndighed (såsom indberetning af sikkerhedsdata til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) eller Det Europæiske Lægemiddelagentur), eller hvis vi mener, at det er nødvendigt at beskytte vores virksomhed, besøgende på vores websted eller andre.
 • Vi kan overføre dine personlige oplysninger til en efterfølgende ejer efter en fusion, sammenlægning eller anden virksomhedsomstrukturering, hvor Seagen deltager, eller til en køber af alle eller størstedelen af Seagens aktiver, der accepterer at bruge dine oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Behandlingssted og internationale dataoverførsler

Seagen og dets tjenesteudbydere behandler dine personlige oplysninger i Europa. Derudover er Seagen en del af et multinationalt selskab og vil, som de fleste andre globale selskaber, overføre dine personlige oplysninger til vores associerede selskaber og tjenesteudbydere, der er placeret i mange lande rundt om i verden, herunder Schweiz, Storbritannien og andre steder uden for Europa, hvor dine personlige oplysninger efterfølgende vil blive behandlet. Vi kan også overføre dine personlige oplysninger til vores moderselskab i USA, hvor de også vil blive behandlet. Nogle af de lande, hvortil dine personlige oplysninger videregives, anses ikke af Europa-Kommissionen (”EU-Kommissionen”) for at yde et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personlige oplysninger. Når vi overfører personlige oplysninger ud af Europa til lande, som EU-Kommissionen ikke finder passende, implementerer vi én eller flere af de sikkerhedsforanstaltninger, som EU-Kommissionen anser for at yde passende sikkerhedsforanstaltninger, der kan omfatte EU-standardkontraktbestemmelser, overførsler til organisationer, der beskytter personlige oplysninger under bindende virksomhedsregler, eller overførsler til organisationer, der opererer under et godkendt adfærdskodeks eller en godkendt certificeringsmekanisme. Når dine oplysninger overføres til USA, har USA (i lighed med de fleste andre lande) love, der tillader staten at anmode om og få adgang til dine oplysninger. Baseret på historisk praksis og arten af de oplysninger, vi opbevarer, forventer vi dog ikke sådanne anmodninger om dine oplysninger eller oplysninger fra andre brugere af vores tjenester.

Uanset hvor dine personlige oplysninger indsamles eller behandles, opretholder og kræver Seagen, at dets tjenesteudbydere opretholder passende administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte oplysninger om dig.

Mindreårige

Vores produkter, dette websted og vores andre tjenester er beregnet til brug af personer, der juridisk anses for at være voksne i deres bopæls jurisdiktion. Vi indsamler ikke bevidst nogen personlige oplysninger direkte fra personer, der ikke har nået myndighedsalderen (mindreårige).

Links til tredjepartswebsteder

Nogle af vores websteder eller interaktive funktioner kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -tjenester, der ikke er under vores kontrol eller ejerskab. Sådanne links udgør ikke en godkendelse af disse tredjeparter eller det indhold, der vises deri, og du accepterer, at Seagen ikke er ansvarlig for indholdet af sådanne websteder. Vi er ikke ansvarlige for, hvordan disse websteder fungerer eller behandler dine oplysninger. Du anerkender, at vi kun stiller disse links til rådighed som en bekvemmelighed, og du forstår, at dine oplysninger vil blive brugt som beskrevet af tredjeparterne i deres privatlivspolitikker.

Sikkerhed og opbevaring af oplysninger

Vi implementerer rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er beregnet til at hjælpe med at beskytte personlige oplysninger mod utilsigtet eller uautoriseret adgang, brug, tab, tilintetgørelse, videregivelse eller ændring ved overførsel eller opbevaring af personlige oplysninger. Derudover begrænser vi adgangen til dine personlige oplysninger til de medarbejdere, agenter, kontrahenter og andre tredjeparter, der har et forretningsmæssigt behov for at kende til oplysningerne.

Dataopbevaring

Vi opbevarer oplysninger, der indsamles, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne indsamles, som påkrævet eller tilladt ved gældende love, eller til andre legitime formål, såsom genoprettelse efter nedbrud, bilæggelse af tvister og håndhævelse af vores aftaler. I nogle tilfælde anonymiserer eller afidentificerer vi personlige oplysninger, så de ikke længere kan knyttes til en person. I sådanne tilfælde kan vi bruge de anonymiserede eller afidentificerede oplysninger uden yderligere varsel. De opbevaringskriterier, vi bruger for personlige oplysninger, omfatter overvejelse af:

 • Formålet med de indsamlede personlige oplysninger og opfyldelse af det pågældende formål.
 • Retsgrundlaget for behandlingen af de personlige oplysninger, f.eks. i tilfælde af samtykke, kan du muligvis trække dit samtykke tilbage.
 • Eventuelle juridiske, kontraktmæssige eller forskriftsmæssige forpligtelser, som vi måtte være underlagt for at opbevare oplysningerne.

Dine privatlivsrettigheder

Du har visse rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger, alt afhængigt af Seagens juridiske forpligtelser og rettigheder, herunder retten til at:

 • Anmode om adgang til dine personlige oplysninger, så du kan gennemgå dem
 • Anmode om rettelse af de personlige oplysninger, vi har om dig
 • Anmode om sletning af dine personlige oplysninger
 • Gøre indsigelse mod behandling af dine personlige oplysninger, herunder hvor vi behandler dine oplysninger baseret på vores legitime interesser
 • Trække dit samtykke tilbage, som du har givet
 • Anmode om begrænsning af behandling af dine personlige oplysninger
 • Anmode om, at vi giver dig eller en anden part en kopi af de personlige oplysninger, vi har om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, underlagt visse betingelser
 • Anmode om ikke at blive underlagt automatiseret beslutningstagning eller profilering

Du kan udøve dine rettigheder ved at sende os en e-mail. Vi vil altid bestræbe os på at efterkomme din anmodning om at udøve disse rettigheder, men vi kan have juridiske årsager eller forpligtelser til at afvise din anmodning eller manglende evne til at efterkomme din anmodning, f.eks. hvis vi ikke har direkte identifikatorer, såsom med kliniske forsøgsoplysninger, som vi eventuelt behandler.

Vi svarer inden for 30 dage, efter at vi har bekræftet, at du er den registrerede eller har tilladelse til at fremsætte anmodningen på vegne af den registrerede. Om nødvendigt kan vi forlænge vores svartid med yderligere 60 dage for at svare korrekt, men vi vil i så fald underrette dig. Hvis vi beslutter os for ikke at efterkomme din anmodning, vil vi fortælle dig grunden hertil.

Hvis du er uenig i vores svar på din anmodning, har du ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed i Europa. Kontaktoplysningerne for din lokale tilsynsmyndighed findes her. Hvis du har eventuelle bekymringer, beder vi dig kontakte os først, så vi kan undersøge dine bekymringer og forhåbentlig finde en løsning.

Kontakt os for forespørgsler om databeskyttelse

Seagen Data Protection Officer
c/o Lucid Privacy Group
1050 Page Street, San Francisco, CA 94117, United States
E-mail os
+1-415-633-6492

Du kan også kontakte hovedkontoret for vores europæiske aktiviteter:

Seagen Data Protection Representative
Seagen B.V.
Evert van de Beekstraat 1-104
1118CL Schiphol
Holland
Telefon: +31 20 238 2497
E-mail os

Opdateringer af privatlivspolitik

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden. Som minimum vil vi offentliggøre en opdateret version her. Seagen opfordrer dig til at gennemgå denne politik regelmæssigt for eventuelle ændringer. Eventuelle ændringer træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelse af den reviderede politik, og din fortsatte brug af dette websted eller vores interaktive funktioner vil være underlagt den på daværende tidspunkt aktuelle privatlivspolitik.